Dům pro Julii – Dětský hospic

Místo: Brno

Klient: Dům pro Julii z.ú.

Typ: Novostavba

Tým: Tomáš Págo, Milan Joja, Karel Kubza, Martina Fojtíková, Nikola Korábová

Spolupráce: Marek Holán - zahradní architekt

Vizualizace: Janoušek & Havlíček

Studie: 2019

Děský hospic. Těžké téma a ohromně potřebná věc.
Když nás Radka Vernerová oslovila, byl to jenom její sen a příslib do budoucna.
Najednou je hotová studie i projekt pro stavební povolení a příspěvky od dárců stále přibývají.

Místo pro hospic je v krásném parku, lemované prudkým svahem a s výhledem na město. Při návrhu jsme se snažili o budovu, která zapadne do svého rámce a vytvoří si vlastní svět uvnitř. Něco na způsob kláštera, jen méně uzavřené.  Strmý svah lemující téměř rovinatou plochu pro stavbu bude sloužit jako ochranný val okolo domu a stane se jeho přirozenou součástí, po střeše se bude možné procházet a dívat se do dálky. Zahrada uvnitř bude těžištěm toho všeho.

Hlavní podlaží je rozprostřené kolem vnitřní zahrady. Otevřenost a uzavřenost jednotlivých částí vůči ní zároveň určuje míru soukromí uvnitř.
Projekt je možné postavit jako celek i po jednotlivých etapách podle toho, jak rychle se podaří zajistit finance. Každá etapa je funkční sama o sobě a společně nakonec vytvoří jeden fungující organismus.

Dům pro Julii má obsáhnout jedinečnou atmosféru místa - vnitřní klid, vyrovnanost, souznění, pokoru i harmonii. Musí nabídnout všem hostům a pacientům spoustu praktických služeb, ale také útočiště a porozumění. V tom domě je vše - je to sociální zařízení a také soukromé bydlení, místo pro společenské události i to nejintimnější rozloučení. Zdraví i nemoc, terapie i hra, radost a smích, smutek a rozloučení. Pro nás ta největší výzva.

 

Chcete vlastní projekt?