Přístavba knihovny v Rožnově p. Radhoštěm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Klient: Město Rožnov pod Radhoštěm

Typ: Anonymní architektonická soutěž

Tým: Karel Kubza, Milan Joja, Martina Fojtíková, Anna Bařinová, Radim Horák

Studie: Listopad 2016

Výsledek: 1. místo v soutěži a zakázka na navazující projekt!

Návrh přístavby vytváří nový městský prostor před knihovnou a chráněný  polosoukromý prostor knihovní zahrady. Mezi ně umisťuje budovu přístavby, která prostranství tvarově definuje. Otevřenost a přístupnost řešení odráží nové nároky na knihovnu, která má sloužit nejen jako místo pro půjčování fyzických kopií knih, ale především stále více k setkávání, vzdělávání, diskusi, šíření informací a stmelování komunit. Naším cílem bylo navrhnout knihovnu jednoduchou a variabilní tak, aby mohla sloužit i způsobem, který si dnes možná ani neumíme představit.

Chcete vlastní projekt?